תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

אנחנו מסכנים את עתידנו כיהודים בניסוי שהשפעותיו לא ידועות | אילנה רחל דניאל

Updated: May 14, 2021


אילנה רחל דניאל, היא חברת מפלגת רפא המתמודדת לבחירות הקרובות. לאחרונה, יחד עם רבים מחברי המפלגה והפעילים שלה, היא חשה את זרועות הצנזורה נשלחות ונלפפות סביב צוואר המפלגה עד להשתקת קולם בתקשורת המרכזית והרשתות. צעקתה לעולם יצאה באופן ספונטני בהודעה קולית לחברה, פעילה חברתית גם כן, ומשם היקום עשה את שלו, ההודעה עשתה סיבוב סביב העולם, ושבה לפה. הזמנתי את אילנה לספר לנו על מה שהיא עברה שהביא לשליחת ההודעה המטלטלת הזו, על אודות הצנזורה, על הבחירות ועוד. תרגום וכתוביות: אלונדע ומיכל סימפלר

לראיון ביו-טיוב Outcry to the World RAPHAELBENDOR.COM

679 views2 comments

Related Posts

See All