תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

Julian Treasure | What do you know about your voice?

Updated: Jun 16, 2021Julian Treasure is a top-rated international speaker on sound and communication skills.In this video Julian Treasure talks about how stores make us to

spend too much money & how to speak so that people want to listen.


B+ In Telegram

286 views0 comments

Related Posts