תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

Jim Kwik | How to end negative self-talk!

Updated: Jun 16, 2021Kwik Brain is a fun, fast-paced show designed to help busy

people learn and achieve anything in a fraction of the time!In this video Jim Kwik shares one of the most important methods to end negative self-talk.

B+ In Telegram


124 views0 comments

Related Posts

See All