תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

David Icke | I'm going to pop your bubble!

Updated: Jun 17, 2021In this video David Icke going to pop our perception bubble and

going to give us tips how to pop other's perception bubbles. for more interesting videos:

Are You Game ? The esoteric place


811 views1 comment