תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

Dr. Bruce Lipton | We only using 10% from our brain?

Updated: Jun 17, 2021Bruce H. Lipton, PhD, cell biologist and lecturer, is an

internationally recognized leader in bridging science and spirit.

for more interesting videos:

Are You Game?

the esoteric place


364 views0 comments