תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

Dr. Bruce Lipton | Re-program your subconscious mind while you sleep!

Updated: Jun 17, 2021Bruce H. Lipton, PhD, cell biologist and lecturer, is an

internationally recognized leader in bridging science and spirit.

In this video Dr. Bruce Lipton going to talk his own theory about "The Honey Moon Effect" and how you can re-program your subconscious mind easily.


For more interesting videos :

Are You Game? the esoteric place

482 views1 comment

Related Posts

See All