תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

Dr. Joe Dispenza | The key to heal for trauma

Updated: Jun 18, 2021Dr Joe Dispenza is an international lecturer, researcher,

corporate consultant, author, and educator who has been

invited to speak in more than 33 countries on six continents.

In this videos Dr. Joe Dispenza going to talk about the key for healing trauma.

For more interesting videos : Are You Game? The esoteric place

299 views0 comments

Related Posts

See All