תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

חובת עטיית המסכות והפטורים ממנה וחזרת הילדים לבתי הספר | עו״ד תמיר טורגל

Updated: Mar 21, 2021עו״ד תמיר טורגל, אשר מגיש בג״צ כנגד המסכות, ואשר כבר האיר בעבר על תקנות הקורונה ועל הפטורים מהם,

בדברים בנוגע לעטיית המסכות והפטורים מהם, ובמיוחד בנוגע לחזרת הילדים למסגרות החינוכיות והתניית חזרתם בעטיית מסכות.


צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)

306 views0 comments