תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

למה לדאוג? | גאור גופאל פרבהו

Updated: May 21, 2021


כאן ועכשיו. למה לדאוג? למקור תרגום וכתוביות: רפאל בן דור RAPHAELBENDOR.COM בטלגרם B+

376 views0 comments