תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

מארק פאסיו | כבוד עצמי לעומת תיעוב עצמי | 26


מדע החוק הטבעי, מדע העקרונות הטבעיים, חוק המשיכה האמיתי, ואיך ליישם את זה בחיים שלך.

חלק 26 מתוך 31

מתוך סמינר מ 19.10.13, מלון אומני, ניו הייבן, קונטיקט, ארה״ב.


לאתר האינטרנט של מארק פאסיו www.WhatOnEarthIsHappening.com הקלטת ועריכת וידאו: Tragedy and Hope


123 views0 comments