תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

מהי ספירלת השתיקה?ספירלת השתיקה היא תיאוריה שפיתחה אליזבת נואלה-ניומן, שהייתה פרופסור למדעי המדינה מגרמניה. התיאוריה נוגעת לקשר שבין כוחה של התקשורת ושיטות פעולתה - לבין עיצוב דעת הקהל, והגדרת דעת רוב ודעת מיעוט, תוך הבנת הגורמים לשתיקה מצד אלו שלא מביעים את דעתם במרחב הציבורי.

מחקר זה שערכה שימש במידה רבה את גרמניה הנאצית, מאחר ולמשטר הפאשיסטי היה עניין רב בהבנת אמצעי התקשורת ככלי לעיצוב הנרטיב החברתי ושליטה בדעת קהל לשם מניעת התנגדות אזרחית לפעולות המשטר.


מי שעוד מביט/ה כיום בחדשות ובערוצי הטלוויזיה המרכזיים, יכול/ה להבחין בבירור בנרטיב המוכתב לציבור: נושאים מסוימים לא יורדים מהפרק באופן שיטתי, ומי שמעלה נושאים אחרים - מושתק/ת במהרה ומצטייר/ת כהוזה שמסתכן/ת בנידוי מהחברה. במצב כזה טוב שנפעיל שיקול דעת, ונכיר בחשיבות של הבעת דעה כנה כנגד הפחדות ולחץ חברתי.


מקור

לקריאה נוספת - 1

לקריאה נוספת - 2

1,256 views0 comments