תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

מודל יעיל יותר לאנרגיה סולארית בעזרת סדרות פיבונאצ׳י | אידאן דווייר


למקור

תרגום וכתוביות: מציאות נסתרת

205 views0 comments