תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

  • Mey

מחנות הריכוז והשליטה של האנשים העשירים בעולם | Amplex

Updated: Dec 4, 2020

ורנון קולמן על אפשרויות המעקב והשליטה באוכלוסיה באמצעות התקשורת, איכון , צ׳יפים ותוכנית גלובליסטית לשליטה בעולם.

למקור


תרגום וכתוביות: מיי


495 views0 comments