תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

ממשלות אוהבות מגפות כמו שהן אוהבות מלחמות | רוברט קנדי ג׳וניוררוברט קנדי ג׳וניור בנאומו למול אלפים בברלין, 29.08.2020


תרגום וכתוביות: יעל רמון

73 views0 comments