תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

The Fall of the Cabal | 4 | Childlovers Everywhere

Updated: Jun 3, 2021


About child trafficking, paedophile logos used by child protection agencies, adoption agencies, in Disney cartoons & movies, in Hollywood, in business and in politics. About Haiti as child trafficking island, the role of the Clintons and Trudeau… English spoken Part 4 of 10

Documentary by award winning researcher and author Janet Ossebaard.

Hebrew Subtitles: Raphael Ben Dor


4,199 views0 comments

Related Posts

See All