תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

עולם אחד ביחד בבית. פרופוגנדה קיצונית | ODD TV

Updated: May 1, 2021תרגום וכתוביות: חן אלפסי | האמת בלי פילטר כלכלן מודרני | Rabbit Hole

298 views0 comments