תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

A 16yo vaccinated boy undergoes resuscitation, after having a fatal arrhythmia | Dr. Ayelet Ramon

Updated: Oct 21, 2021Dr. Ayelet Ramon, Director of the Department of Emergency Medicine at Ichilov Hospital,

during a Knesset debate in the Special Committee on the Rights of the Child 14.10.21

108 views0 comments

Related Posts

See All