תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

Can an unvaccinated Holocaust survivor visit Yad Vashem? Eli Called...


A phone call between a person trying to find out if there are entry restrictions at Yad Vashem for two Holocaust survivors, to a Yad Vashem representative who answered the call.

Is Yad Vashem not open to the general public?

Is there an entry limit for the un-vaccinated?

Eli called to ask...


 

163 views0 comments