תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

DON'T SEND YOUR KIDS TO SCHOOL if it puts their health at risk | Mary Holland | Simon Yanowitz

Updated: Nov 1, 2021Mary Holland, President of the US Children's Health Defence organization talks to Simon on Saturday, June 5, a day before a vaccination campaign for 12-16 year old children is due to commence in Israeli schools (Sunday, 6.6, two weeks before the end of the school-year).
1,279 views0 comments

Related Posts

See All