תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

Has Israel reached Its Tipping Point? | Sacha Stone, Scott McKay, Raphael Ben Dor


Sacha Stone, Scott McKay and Raphael Ben Dor exchanging thoughts regarding Israel's awakening as 2021 comes to its end. A glimpse on the status quo in Israel's forced "vaccinations" and other infringements. Arise! Guerilla News Network show 20.12.2021 RAPHAELBENDOR.COM

138 views0 comments