תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

Marisa Peer | The most important words in your life!


Marisa Peer is the author of 'I Am Enough' and creator of Rapid Transformational Therapy®️(RTT). Marisa Peer is an English best-selling author, nutritionist, relationship therapist, hypnotherapist trainer, and motivational speaker. She is using hypnosis for anxiety, weight loss, addiction, and overcoming fear.

In this video Marisa Peer going to tell us about her past bane

in her life and how she's change her life story by her words B+ In Telegram


106 views0 comments