תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

Nanoparticles, Swabs, Face Masks and Vaccines | Dr. Antonietta Gatti | Simon Yanowitz

Updated: Nov 1, 2021Join Simon in this interview with Dr. Antonietta Gatti about what is in swabs, face masks and vaccines. Dr. Gatti is a world expert in detecting inorganic nanoparticles in various samples.
1,019 views0 comments