תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

Natural Law Seminar - Mark Passio - Part 1 - Teachability


Natural Law Seminar by Mark Passio - the one and only Seminar that each and every person on earth should spend 6 hours listening to, and then the rest of his life adhering to. Presented to you here, cut into little digestible pieces.

Part 1 - Teachability Hebrew translation and subtitles: Yael Ramon

40 views0 comments