תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

Redefining the Reptilian Brain - Dr. Larry Palevsky

Dr. Larry Palevsky explains, what is meant by "Reptilian Brain", how this brain functions, physically, in comparison to the other parts of our brain, and how does it connect to our current "cognitive dissonance" as presented by so many good and educated people during the Corona Crisis. The full Zoom conversation, with Jason Shurka and Damien Wynne is available here:

https://academyofdk.com/seeing-through-the-fog-with-dr-larry-palevsky-damien-wynne-jason-shurka/).


Hebrew translation and subtitles - Yael Ramon

114 views0 comments