תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

Report of Adverse Effects Related to Corona Vaccine | May 2021 | The Israeli People's Committeelink to The Israeli People's Committee websiteThe Israeli People`s Committee - Report
.
Download • 1.54MB


445 views1 comment